Jenis dan Ukuran Zakat Fithri

Tidak ada komentar 787 views

Oleh: Tim Ulin Nuha Ma’had Aly an-Nuur 

Jenis Zakat Fithri

Jenis makanan yang boleh dipergunakan untuk membayar zakat Fithri ialah makanan pokok, seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, atau lainnya yang termasuk makanan pokok manusia.

Ukuran zakat Fithri yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW adalah satu sha’ atau sebanding dengan empat mud. Dan yang dikeluarkan adalah jenis makanan yang digunakan di negeri tersebut. Baik itu gandum, kurma, beras, kismis, dan lain sebagainya. Paraulama madzhab Maliki menambahkan lebih baik lagi kalau jenis yang dikeluarkan berupa bahan makanan yang terbaik di negeri tersebut.[1]

Abu Said RA berkata,

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أََوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقُطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ

“Kami biasa mengeluarkan zakat Fithri sebanyak satu sha’ dari makanan atau satu sha’ dari gandum atau satu sha’ kurma kering atau satu sha’ makanan pokok atau satu sha’ kismis.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Ibnu Umar RA berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَاْلأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

“Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk menunaikan zakat Fithri sebanyak satu sha’ kurma kering atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya, orang merdeka, kaum laki-laki, kaum perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau juga memerintahkan untuk menunaikannya sebelum orang-orang pergi mengerjakan shalat (‘Id)” (HR Al-Bukhari Muslim)  

 

b. Ukuran Satu Sho’

Dari keterangan dalil-dalil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang wajib dikeluarkan hanyalah satu sha’ baik berupa gandum atau makanan mengenyangkan yang lain. Ini adalah madzhab Imam Malik, Syafi’i, Ahmad, dan seluruh jumhur ulama. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan dengan setengah sha’ gandum.

Satu sha’ sama dengan empat mud. Menurut hanafiyah, satu mud sama dengan 1,032 liter atau 815,39 gram. Satu sha’ sama dengan 4,128 liter atau 3261,5 gram.[2] Adapun menurut Imam Syafi’i, Ahmad, Malik, satu mud sama dengan 0,687 liter atau 543 gram. Satu sha’ sama dengan 2,748 liter atau 2176 gram.[3]

Diperbolehkan pula menunaikan zakat fithri dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok suatu negeri seperti satu sha’ beras, jagung, dan lain-lain. Adapun maksud sha’ di sini adalah sha’ menurut Nabi SAW yaitu empat kali dua telapak tangan laki-laki dewasa yang betul-betul dianggap adil.

Hanyasanya yang paling utama untuk dikeluarkan sebagai zakat adalah makanan yang mengenyangkan, sebab itulah makna tekstual hadits Abu Sa’id Al-Khudry RA. Dia berkata,

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ قاَلَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلىَ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

“Kami biasa mengeluarkan zakat Fithri sebanyak satu sha’ dari makanan atau satu sha’ dari gandum atau satu sha’ kurma kering atau satu sha’ makanan pokok atau satu sha’ kismis. Ketika datang (masa) Mu’awiyah dan datang pula orang-orang berkulit kuning, dia berkata, ‘Menurutku, satu mud ini sepadan dengan dua mud.’ Lalu Abu Sa’id berkata, “Aku tetap mengeluarkan zakat sebagaimana aku dulu mengeluarkannya pada zaman Rasulullah SAW.” (HR. Al-Bukhari)

Dibolehkan menunaikan zakat melebihi kadar ang telah ditentukan yaitu satu sha’, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang menerimanya.

Sumber: buku Fikih Ramadhan karya Tim Ulin Nuha Ma’had Aly an-Nuur (1429 H)


[1] Lihat: Al-Fiqh Al-Islami, DR. Wahbah az-Zuhaili, 2/912.

[2] Kamus kontemporer, Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdhar, hal. 1161.

[3] Fiqh Zakat, Yusuf Qaradhawi, 2/946.

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Jenis dan Ukuran Zakat Fithri"